Co rozumiemy pod pojęciem BDSM.

Jest to akronim od Bondage, Domination,Submission, Masochism.
Z terminami tymi związanych jest wiele nieporozumień.Najczęściej kojarzy się bdsm z sadyzmem.
Postaram się stopniowo je wyjaśnić.
Zajmijmy sie pierwszym terminem - bondage.
Jest to zniewolenie, najczęściej za pomocą związania, unieruchomienia.
Osoba unieruchomiona jest bezbronna, przekazuje swoją władzę drugiej, dominującej stronie.
Oddaje tą władzę z własnej woli.Consent, czyli zgoda to podstawowy warunek
swoistej filozofii BDSM, gdyż jest to spory ruch społeczny, nieźle zorganizowany.
Nie jest to tylko preferencja seksualna, ale w pewnym sensie styl życia.
Tak więc osoby zainteresowane jakimiś aspektami BDSM szukają się.
Zasadą jest komplementarność. Osoba o skłonnościach dominacyjnych szuka osobę
o skłonnościach submisyjnych, czyli uległą, podporządkowującą się.
Tak więc istotą jest KONTROLA, a nie ból.
Jest to gra, gdzie osoba grająca rolę Dominującą musi się wycofać, gdy otrzyma umówiony sygnał, tzw. *safe word*.
Zachowania te więc muszą mieć miejsce miedzy ludźmi, którzy sobie ufają.
W innym wypadku mówimy o nadużyciu, krzywdzie.
A to już nie jest BDSM według zasad tego ruchu.
Tak więc świadoma zgoda jest podstawową RÓŻNICĄ między BDSM, które jest swoistą grą dorosłych ludzi a nadużyciem, dewiacją, naruszeniem norm społecznych oraz prawnych.
cdn
seksuolog

 

seksuolog